نمایش دادن همه 36 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 150

تبدیل OTG ریمکس مدل RA-OTG

نوع رابط: microUSB نوع کانکتور: microUSB، USB 2.0 نوع درگاه: microUSB

کابل USB-C اچ اند ام مدل C02 طول 1 متر

نوع رابط: USB-C نوع کابل: USB-C بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB بهmicroUSB چویتک مدل AB003 طول1.2متر

نوع رابط: USB نوع کابل: microUSB بازه طول کابل: طول کابل 101 تا 150 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد موارد بیشتر

کابل تبدیل USB به microUSB شیائومی مدل mi12 طول 1.2 متر

نوع رابط: microUSB بازه طول کابل: طول کابل 101 تا 150 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: ندارد

کابل تبدیل USB به microUSB اچ اند ام مدل C01 طول 1 متر

نوع رابط: microUSB نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به microUSB اچ اند ام مدل C03 طول 0.2 متر

نوع رابط: USB نوع کابل: microUSB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A01 طول 1 متر

نوع رابط: microUSB نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A02 طول 1 متر

نوع رابط: microUSB نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A05 طول 1 متر

نوع رابط: microUSB نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A06 طول 1 متر

نوع رابط: microUSB نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل CA004B طول 1 متر

نوع رابط: microUSB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد

کابل تبدیل USB به microUSB سومگ مدل SMG-Txtur طول 1 متر

نوع رابط: microUSB نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به microUSB هانروکس مدل M11 طول 1 متر

نوع رابط: microUSB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد

کابل تبدیل USB به USB-C اچ اند ام مدل C04 طول 0.2 متر

نوع رابط: USB نوع کابل: USB-C بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A02 طول 1 متر

نوع رابط: USB-C بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A04 طول 1 متر

نوع رابط: USB-C نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر

نوع رابط: USB-C نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA004B طول 1 متر

نوع رابط: USB-C نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA005A طول 1 متر

نوع رابط: USB-C بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد

کابل تبدیل USB به USB-c شیائومی مدل mi12 طول 1.2 متر

نوع رابط: USB-C بازه طول کابل: طول کابل 101 تا 150 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: ندارد

کابل تبدیل USB به USB-C مدل FPC طول 0.25 متر

نوع رابط: USB-C نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد موارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ آی ون مدل CA-01 طول 1 متر

نوع رابط: لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بیبوشی مدل A06 طول 1 متر

نوع رابط: لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد موارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بییوشی مدل A01 طول 1 متر

نوع رابط: لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بییوشی مدل A05 طول 1 متر

نوع رابط: لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ کملیون مدل CDC015 طول ۱ متر

نوع رابط: لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: داردموارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ کینگ استار مدل k69i طول 2 متر به همراه کابل تبدیل USB به USB-C

نوع رابط: USB-C، لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 151 تا 300 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد موارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ هانروکس مدل M3 طول 1متر

نوع رابط: لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 16 تا 100 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد موارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ/USB-C/microUSB تاپیکس مدل TS-03 طول 1.2 متر

نوع رابط: USB-C، microUSB، لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 101 تا 150 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: دارد موارد بیشتر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ/USB-C/microUSB تاپیکس مدل TS-04 طول 1.5 متر

نوع رابط: USB-C، microUSB، لایتنینگ نوع کابل: USB بازه طول کابل: طول کابل 101 تا 150 سانتی متر امکان انتقال اطلاعات: ندارد موارد بیشتر