نمایش دادن همه 19 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 150

دریل اکتیو تولز مدل AC-2113CI

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل بتن کن دوو مدل DARH30B

منبع تغذیه: برق سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد بازه توان: 1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل بوش مدل GBM 6 RE

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 Kit

منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: نداردموارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 180-LI

منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: داردولتاژ: 18موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی مکس کد 77140370

منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی مور سل مدل BX8014

منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی شارژی ودکس مدل CD504

منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: نداردولتاژ: 18موارد بیشتر

دریل پیچ گوشتی نورتون مدل GTLD12002 کد 2

منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد موارد بیشتر

دریل چکشی ان ای سی مدل NEC-1331

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 800 تا 1200 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل چکشی بوش مدل GSB 1300

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل چکشی بوش مدل GSB-550

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل چکشی توسن مدل 0022D

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: داردبازه توان: 400 تا 800ولتاژ: 180-240موارد بیشتر

دریل چکشی محک مدل DM-10/500

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل دی سی ای مدل AZJ-16

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: داردبازه توان: 400 تا 800ولتاژ: 180-240موارد بیشتر

دریل شیلدر مدل SH1611

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 800 تا 1200 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

دریل محک مدل DM-400

منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ: 180-240 موارد بیشتر

مجموعه 25 عددی دریل پیچ گوشتی شارژی رویال مکس مدل GTLD12002

منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد ولتاژ: 12 موارد بیشتر